Menu

Temadag om udslusning

Yderligere oplysninger

Tidspunkt:
Onsdag den 12. oktober kl. 10.00 – 15.00.

Sted:
HUSET (Byggecentrum, Middelfart), Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart.

Pris:
895.- kr. pr. person, som dækker kursusafgift og forplejning.

Tilmelding:
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 29. september.
Tilmeldingen skal foregå på produktionsskoleforeningens hjemmeside www. psf.nu under Kurser & arrangementer.

Baggrund
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (UVM/STUK) fører tilsyn med produktionsskolerne. I 2015 gennemførte UVM/STUK et tilsyn på produktionsskoleområdet med fokus på produktionsskolernes udslusning til kompetencegivende uddannelse og beskæftigelse, og i 2016 føres der tilsyn med produktionsskolernes udslusningsstrategier.

Med udgangspunkt i resultater fra tilsynet i 2015 og det igangværende tilsyn i 2016 inviterer Produktionsskoleforeningen i samarbejde med UVM/STUK til en temadag. Temadagen retter blikket mod skolernes arbejde med at udarbejde og udvikle en udslusningsstrategi, så produktionsskolerne hele tiden arbejder målrettet med at få flere unge i gang med enten en kompetencegivende uddannelse eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Temadagen henvender sig bredt til alle produktionsskoler, så gensidig inspiration og erfaringsudveksling kan være med til at optimere produktionsskolernes kerneopgave: ”Tilbuddet skal styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked, herunder til beskæftigelse i fleksjob, i skånejob eller lignende. Tilbuddet skal endvidere bidrage til at udvikle deltagernes interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.”

Program

09.30 – 10.00:
Ankomst og kaffe

10.00 – 10.30:
Tilsyn med produktionsskolerne
Som det fremgår i produktionsskolelovens § 6, stk. 8, skal produktions-skolernes bestyrelse udarbejde en strategi for skolens udslusning af deltagere. Udslusningsstrategien skal være offentligt tilgængelig på skolens hjemmeside.
Rammesætning af temadagens indhold og hensigt v/UVM/STUK

10.30 – 11.00:
Produktionsskolernes udslusning
I 2016 har produktionsskolerne fået nye udslusningskategorier. Gennemgang af disse i relation til gamle kategorier og PSF’s forslag. Ligeledes fremlægges hovedresultater af PSF’s udslusningsanalyse af 2015 tallene.
v/Axel Hoppe, sekretariatsleder PSF

11.00 – 12.00:
Udslusningsstrategi i praksis
1. Samarbejde med UU om udslusningen
Hvordan styrkes produktionsskolernes udslusning igennem et fokuseret samarbejde med UU? v/Anders Ladegaard, centerchef UU Lillebælt

2. Det ledelsesmæssige ansvar i forhold til udarbejdelse af en udslusningsstrategiLedelsesmæssige initiativer i forbindelse med udarbejdelse af en udslusningsstrategi. v/Dorte Lundorf, Forstander Søndersø produktionsskole

12.00 – 12.45:
Frokost

12.45 – 13.15:
Udslusningsstrategi i praksis fortsat

3. En målorienteret udslusningsstrategi
Hvordan arbejdes der med at fastholde og udvikle en målorienteret udslusningsstrategi
v/Johnny Svenne Olsen, forstander Produktionsskolen Promidt

13.15 – 13.45:
Gruppedrøftelse og gensidig erfaringsudveksling
Med udgangspunkt i de foregående oplæg, drøfter grupperne initiativer i forhold til udarbejdelse af udslusningsstrategier på egne skoler.

13.45 – 14.30:
Om at udarbejde en udslusningsstrategi
Indsatsteori som metode til at udarbejde en udslusningsstrategi
v/Line Vester, EVA

14.30 – 15.00:
Det fremadrettede fokus
Hvordan sikrer vi et fremadrettet fokus på produktionsskolernes udslusning?
v/ UVM/STUK og PSF

Dato Onsdag 12.10.16
Slut Mandag 12.09.16
Sidste dato for tilmelding 29.09.16
Sted Middelfart
Tilmelding er lukket for dette arrangement.

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00