Menu

Kombineret ungdomsuddannelse (KUU)

KUU er en ny uddannelse, der er opstået som en del af EUD-reformen. Uddannelsen varetages i et institutionssamarbejde inden for et geografisk begrænset udbudsområde, og det betyder, at produktionsskolerne er en del af KUU sammen med en række andre institutioner – men på forskellig vis fra område til område. KUU er toårig, og er rettet mod lokal/regional beskæftigelse og videre uddannelse. Uddannelsen træder i kraft august 2015. 

Politik og lovgivning
Bekendtgørelse om lov om kombineret ungdomsuddannelse - læs her
Lov om kombineret ungdomsuddannelse - læs her  
Bekendtgørelse om kombineret ungdomsuddannelse - læs her

Generel information
KUU Udvalg: PSF har oprettet et KUU Udvalg; du kan finde udvalgets sammensætning, kommissorium og mødereferater under fanen 'Udvalg' eller se her.
KUU Tovholdernetværk: PSF faciliterer et tovholdernetværk for tovholderinstitutioner i KUU'en. 

• Overblik, KUU og produktionsskolernes rolle, se Status pr. feb. 2015
• Du kan også finde en række informationer om KUU på UVM's hjemmeside (se her)

• UVM's spørgsmål og svar, november 2014 (nr. 1 og nr. 2)


Videndeling og materialer om KUU

 

Neden for er forskelligt materiale fra institutionssamarbejder lagt frem til inspiration for andre. Bemærk: En del af materialet er godkendte ansøgninger / bilag til samme, og elementer af disse kan være blandt de områder, UVM har stillet betingelser omkring i udbudsgodkendelsen.

• Om Uddannelsen
Ansøgning, KUU Vestsjælland
Ansøgning, KUURS
Ansøgning, KUU-KANON
Vejledningstekster

Andre materialer (f.eks stillingsbeskrivelser og samarbejdsaftaler ml KUU og UU)
Stillingsprofil kontaktperson
Samarbejdsaftale med UU 
Vurdering til målgruppe for KUU ( KUU Køge, Roskilde, Greve)
Samarbejde mellem KUURS, UU Ringkøbing Fjord, UU Herning, UU Ikast og UU Silkeborg
Tidsplan, henvisning og optagelse på KUURS Silkeborg Skoleåret 2015-16

 

PSF`s orientering 2015
Information nr. 1

 

ARKIV 2014

Orientering mv. 2014
Information nr. 8
Information nr. 7
Information nr. 6
Information nr. 5
Information nr. 4
Information nr. 3
Information nr. 2
Information nr. 1

 

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00