Nyhedsbrev marts 2015

 

EUD reform: Målrettede forløb på produktionsskolerne skal hjælpe unge ind på erhvervsskolernes G2.

Efter sommerferien bliver der nye adgangskrav til erhvervsskolerne: 02 i dansk og matematik og nye skrappere krav ved overgangen fra grundforløb til hovedforløb. Det betyder, at en række unge ikke vil kunne komme ind på en erhvervsuddannelse uden en ekstra hjælp. Her skal produktionsskolerne spille en rolle, og PSF inviterede derfor til roadshow, hvor produktionsskoler, erhvervsuddannelser, UU og kommunale instanser kunne diskutere udfordringerne og samarbejdet omkring dem. Læs mere her: Roadshow

Find pjecen Målrettede forløb på produktionsskolen her: http://psf.nu/images/diverse/M%C3%A5lrettte_forl%C3%B8b__til_HP.pdf

find pjecen Nye spor til teknik her: http://psf.nu/images/diverse/NY_SPORET_Datariet_E-bog.pdf

 


PSFs årsmøde får besøg af undervisningsministeren og formanden for Børne- og Undervisningsudvalget

portraet antoriniportraet vilhelmsen

Både Undervisningsminister Christine Antorini og Formand for Børne- og Undervisningsudvaget Anette Vilhelmsen har givet tilsagn om at komme til Årsmøde på Vingstedcenteret. Læs mere her: Årsmødet

 


Aktivitetsudviklingen i 2014

Aktiviteten på produktionsskolerne er nu opgjort for hele 2014. Alt i alt har der været en meget lille fremgag i antallet af årselever. Mere specifikt dækker den over en fremgang i 1. og 3. kvartal og en tilbagegang i 2. og 4. kvartal og er ujævnt fordel over de 82 skoler. Læs mere om dette samt om kombinationsforløb, om udnyttelse af 10% kvoten, udbetaling af skoleydelse og udviklingen i EGU forløb her: Aktivitet 2014

 


logo folkemoede Produktionsskolerne på Folkemødet

Produktionsskolerne inviterer på Festmiddag i Folkekøkkenet på Bornholm - læs mere her: Festmiddag

 


Internationalt: Tune In! Combating Drop-out Logo tunein

Det 4. 'steering committee meeting' i EU projektet "Tune In! Combating Drop-out blev afholdt i Padua i februar. Læs mere her: Projektmøde

 


Internationalt: Efteruddannelsesophold i Finland

Til alle værkstedslærere      logo EUflagLLP

PSF har 4 pladser på et efteruddannelsesophold i Finland af 1 uges varighed den 4.-8. maj 2015

Det er i Tampere, Finland på deres værkstedsskole. Der er pladser inden for disse brancher: Bygge & Anlæg, Auto, Catering & restaurant, Ejendomsservice og Maler. Læs mere her: Efteruddannelse

Sidste år ved samme tid var Kjeld Pedersen fra Elsesminde Odense ProduktionsHøjskole og Jan Steen fra Klemmenstrupgård Produktionshøjskole på samme værkstedsskole i Tampere. De var begge meget begejstrede for opholdet. Du kan læse deres rapport her: Raport fra Tampere

Så hvis du har et værksted inden for en af disse 5 brancher, og har ønsket om at arbejde og lære sammen med kollegaer fra Finland, Tyskland og Østrig, så henvend dig til Christine Muurholm for at få tilsendt et ansøgningsskema: christine@psf.nu

Ansøgningen skal være inde inden 18. marts.

 


Mi Memoria på Aarhus Produktionsskole

Aarhus Produktionsskole har arbejdet sammen med totalteatergruppen La Fura Del Baus fra Barcelona om en storslået forestilling på Godsbanen i Århus. læs mere her: Mi Memoria

 


Logo menshealth Forum for Mænds Sundhed og 'Mens' Health Week'

I den nationale sundhedsuge 2015 - uge 24 - har Forum for Mænds Sundhed valgt temaet "Unge mænds trivsel og sundhed". På produktionsskolerne kan man i den forbindelse få hjælp til at fokusere på de mandlige elevers sundhed. Læs mere her: Mens' Health Week

 


 logo partnerskab Produktionsskoler og Partnerskaber

Siden 2014 har 4 produktionsskoler sammen med SPUK Socialt og Pædagogisk Udviklings- og Kursuscenter arbejdet i et fælles projekt, hvor skolerne danner partnerskaber med erhvervsliv, institutioner og civilsamfund – partnerskaber, der kan skabe trædesten for de unge, der har brug for hjælp på vej fra produktionsskolens værksteder og ud på omverdenens uddannelser og arbejdspladser. I dette og de følgende nyhedsbreve vil vi se nærmere på, hvad partnerskaberne i praksis betyder for de unge og deres lærere på produktionsskolerne. Læs interviewet med Klaus Goldschmidt Henriksen fra SPUK her: Partnerskabsprojekt

 


 

 

Produktionsskoleforeningen | Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle
Telefon: 7582 2055 | Mail: psf@psf.nu

Ønsker du ikke af modtage vores nyhedsbrev?