Nyhedsbrev august 2015

 

Velkommen tilbage til et nyt produktionsskoleår

portraet axel

Så er sommerferien ovre og i PSF ønsker vi alle velkomne tilbage til et nyt produktionsskoleår, der tegner til at blive lige så fyldt med opgaver, som de foregående har været.

Erhvervsskolereformen er over os. Det betyder nye opgaver for produktionsskolerne, der skal tilbyde målrettede forløb henimod GF2. Her skal vi trække på det bedste i produktionsskolepædagogikken, hvor det er det praktiske arbejde, der er omdrejningspunktet for læringsprocesserne. Reformen giver også anledning til et fornyet fokus på den integrerede undervisning og gør det nødvendigt at forholde sig til anvendelsesorienterede prøver.

Den kombinerede Ungdomsuddannelse er i gang. Her er mange produktionsskoler på banen, også i forhold til deres lokale presse, hvilket man kan læse mere om nedenfor.

Og så har vi fået en ny regering og en ny Børne- og Undervisningsminister. PSF har selvfølgelig allerede ønsket Ellen Trane Nørby tillykke med posten! Men vi har også bedt om et møde med ministeren, for at diskutere en række punkter. Her i nyhedsbrevet og i orienteringer til skolerne, vil der løbende blive
orienteret om dette.

Vi glæder os til arbejdet – og til samarbejdet!

Axel Hoppe

Sekretariatsleder

 

Aktivitetsudviklingen i 2. halvår af 2015

Så er der en samlet oversigt over aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne for 1. halvår af 2015. I begge kvartaler var der en samlet nedgang i aktiviteten. Læs mere her Aktivitetsudvikling

 

Den kombineerde Ungdomsuddannelse

Så er den 2 årige kombinerede ungdomsuddannelse skudt i gang over hele landet. Produktionsskolerne er blevet centrale aktører og spiller de fleste steder en rolle som tovholdere eller som udbydere i konsortierne. Vi har spurgt et par tovholdere om, hvordan det ser ud på deres skole. Læs her om førsthåndsindtrykket i Silkeborg og Middelfart KUU opstart. Læs desuden presseomtalen i Silkeborg her Silkeborg og i Middelfart her Middelfart

 

Få et overblik over Erhvervsuddannelsesreformen

3byggetilbud.dk har lavet en grafisk fremstilling af erhvervsuddannelsesreformen, der giver et godt overblik og svar på en række spørgsmål:

1. Historisk overblik over reformer for området

2. Målet med den nye reform

3. Reformens indhold

4. Erhvervsuddannelsernes nye struktur og opbygning

5. De største ændringer i forhold til den foregående reform

Find fremstillingen på 3byggetilbud.dk's hjemmeside her: http://www.3byggetilbud.dk/erhvervsuddannelsesreform/

 

Folkeoplysningens historie på syv minutter

NB 1508 folkeoplysning

Dansk Folkeoplysnings Samråd præsenterede før sommerferien en animationsfilm om folkeoplysningens historie. På syv minutter bevæger filmen sig fra Grundtvigs opgør med den sorte skole i 1800-tallet til dagens brogede billede af folkeoplysende aktiviteter. Læs mere om baggrunden for filmen og find link til
den her: http://www.dfs.dk/nyheder/2015/folkeoplysningens-historie-paa-syv-minutter/

 

PSFs tilbyder: Introkursus for nye medarbejdere på produktionsskolerne

PSF tilbyder: Introkursus for nye medarbejdere på Produktionsskolerne – 2015

PSFs bestyrelse valgte i begyndelsen af året, at der ikke skulle udbydes introkurser for nye medarbejdere i 2015. Efterfølgende har flere skoler henvendt sig, fordi de har nye medarbejdere, der har brug for en introduktion til skoleformen og til produktionsskolernes pædagogiske udgangspunkt. Sekretariatet har derfor valgt at udbyde et introkursus med kursusafgift. Kurset afholdes d. 18.-19. november.
Du kan læse mere om kursets indhold her: Introkursus 

 

 

 

 

 

Produktionsskoleforeningen | Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle
Telefon: 7582 2055 | Mail: psf@psf.nu

Ønsker du ikke af modtage vores nyhedsbrev?
Vedhæftninger
nb_1508_aktivitet.pdf