Nyhedsbrev september 2015

 

  NB 1509 synspunkt

2000 kom ikke ind på EUD – Næstformanden har ordet

Så er EUD reformen trådt i kraft, og efter sommerferien stod 2000 unge uden plads på den uddannelse, de ønskede sig. De fik ikke 2 ved folkeskolens afgangsprøve. De bestod ikke den anvendelsesorienteret prøve, der kan erstatte 2 tallet. Og for de, der fik endnu en chance i form af et 'betinget optag' med tilbud om sommerskole og ny prøve i august, gik det heller ikke.

I Sjællandske Medier peger næstformand i Produktionsskoleforeningen, Gert Møller, Korsør ProduktionsHøjskole i den forbindelse på det, ansvar aktørerne omkring de unge har. De skal gøre det klart for de unge, at der er andre veje, og at der ikke er nogen grund til at opgive en uddannelse. Læs Gert Møllers synspunkt her: 2000 kom ikke ind

 


 

  logo finans 

Finansloven og omprioriteringer

D. 3.-4. september afholdtes det årlige fælles bestyrelsesmøde for Produktionsskoleforeningen, Forstanderkredsen og Uddannelsesforbundet. Her blev bl.a. det bebudede omprioriteringsbidrag, der også kommer til at omfatte produktionsskolerne drøftet. Der var enighed om, at en omprioritering af uddannelsessektorens midler bør komme de unge til gavn, der har sværest ved at få del i uddannelseskagen. Produktionsskoleforeningen har i den forbindelse udsendt en pressemeddelelse: "Omprioritering og Opprioritering". Samtidig opfordrer foreningen skolerne til at invitere deres lokale folketingspolitikere ud og se, hvad der egentlig foregår på en produktionsskole, og hvad taxameteret bliver brug til. Pressemeddelelsen kan læses her: Omprioriteringer

 


NB 1509 proever

Den centralt stillede optagelsesprøve til EUD

Produktionsskoleforeningens har foreslået, at den centralt stillede prøve til optagelse på erhvervsskolen skal kunne tages på produktionsskolen som en del af et målrettet forløb hen imod erhvervsskolen. Dette har mødt bred opbakning fra bl.a. Danske Erhvervsskoler og arbejdsmarkedets parter. Ministeriet vil undersøge mulighederne for at realisere forslaget – men gør opmærksom på, at prøven allerede nu kan afholdes på produktionsskolen! Læs mere her: Optagelsesprøver

 logo folkemoede 

Folkemøde 2016

Knapt er det ene folkemøde ovre før det næste kommer i støbeskeen. Produktionsskolerne vil igen i 2016 samle en lang række produktionsskoleværksteder om en fælles indsats på Bornholm!

NB 1509 folk

 

Vi har igen i år fået tilladelse til at lave folkekøkken på Kæmpestranden i lighed med Folkemødet 2015. Det skal danne rammen om en række aktiviteter, der både sætter uddannelsespolitiske spørgsmål på dagsordenen, og gør produktionsskolernes 'anden vej til uddannelse' endnu mere synlig. Og så skal der serveres masser af mad!

Vi skal derfor i den kommende tid overveje og udvikle, hvilke andre indslag, der skal på banen. Meget gerne indslag, der gør andre værksteder synlige, så vi også får vist mangfoldigheden i værkstedsudbuddet. I er meget velkomne til at sende ideer og tanker herom til Marianne Søgaard Sørensen på marianne@psf.nu

Igen i år får vi brug for masser af værksteder, der vil være med på at promovere produktionsskolerne i et spændende og tværfagligt projekt med kolleger og kammerater fra hele landet. Lige nu vil vi gerne høre fra køkkener, ejendomsservice og lignende værksteder samt butiksværksteder, der har lyst til at deltage. Arbejder du på et køkkenværksted, og overvejer du at deltage, så kan du læse lidt mere om arbejdet i folkekøkkenet her: Folkekøkken

Henvend jer gerne til Marianne Søgaard Sørensen, hvis I er interesserede: marianne@psf.nu eller tlf. 41246954.

 


logo IPSO

Efteruddannelse for værkstedslærere i Lyon, Frankrig

Som led i det internationale samarbejde og partnerskab med produktionsskoleorganisationen i Frankrig, tilbyder PSF (med Erasmus+ midler) udsendelse af produktionsskolelærere i et 1-uges efteruddannelsesprogram på en produktionsskole i Frankrig.Hvem: Du er værkstedslærer i Træ, Metal, Auto eller Køkken.Hvordan: 1 uge med ankomst søndag og afgang fredag/lørdag.Hvornår: Formentlig sidst i november 2015 (dato kommer snarest).

Hvad koster det: Tilskud på €275 til rejse (travel) og €882 til kost og logi (individual support).

Samarbejde: Med kollega og elever i et tilsvarende værksted på en produktionsskole i Lyon.

Tilmelding: Så snart vi får en tilbagemelding på ugen, sender vi indkaldelse til ansøgninger ud til alle skoler.

Vi håber dette fanger din interesse, som værkstedslærer, og du derfor holder øje med vores udmelding om præcis dato. Mere information kan fås hos Christine Muurholm på christine@psf.nu eller 50545424

 


Logo tunein

Internationalt: Afsluttende konference i Tune In projektet

Produktionsskoleforeningen har igennem det EU-støttede projekt Tune-in" Combating Drop Out, de sidste 2 år arbejdet med at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed og frafald. Her har PSF, sammen med den østrigske produktionsskoleorganisation, overført pædagogiske praksisser og metoder fra produktionsskolerne i Danmark til erhvervsskoler- og organisationer i Italien, Portugal, Slovenien og Spanien.

Hos institutionerne i samarbejdslandende har man med glæde taget i mod læringsmetoder, som handler om at lære gennem praktisk arbejde i et forpligtende arbejdsfællesskab, udvise gensidig respekt, møde det unge menneske i øjenhøjde og se det hele menneske.

Nu afholder vi, i Maribor Slovenien, den afsluttende konference, hvor alle kan deltage. Deltagelse er gratis, mens transport mm. står for egen regning. invitation til konferencen findes her: Invitation Konferencens program findes her: Program Og endelig findes registrering til konferencen her: Registrering


NB 1509 ribe

Produktionsskolen Lustrupholm og Ribe Vikingecenter

PSFs sekretariat har været på sommerudflugt til Produktionsskolen Lustrupholm ved Ribe. Lustrupholm har et langt og tæt samarbejde med Ribe Vikingecenter, og udgør sammen med en række frivillige den faglige kerne i de mange aktiviteter. Besøget gav et godt indblik i, hvordan et sådant samarbejde kan afføde en lang række værdifulde produktioner til skolens værksteder. Sekretariatet takker for et spændende og inspirerende besøg. Læs lidt mere og se billeder fra Vikingecenteret her Lustrupholm


Produktionsskoleforeningen tilbyder:

Minikurser for Bestyrelsesmedlemmer og medfølgende forstandere

Kurserne har til formål at give skolernes bestyrelser mulighed for at mødes for at diskutere fælles problemstillinger samt skabe kontakt mellem PSF og bestyrelserne ude på produktionsskolerne. Find program mm her Miikursus

NB 1509 stress

Unge & Stress

Københavns Tekniske Skole, Pædagogisk Praksis og Stressvejleder Kirsten Elmer indbyder til en konference om unge og stress d.11. november på Frederiksberg. Programmet kan ses her Unge og stress, og man kan læse mere på facebook her https://www.facebook.com/ungeogstress

 

Produktionsskoleforeningen | Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle
Telefon: 7582 2055 | Mail: psf@psf.nu

Ønsker du ikke af modtage vores nyhedsbrev?