Menu

Orientering nr. 4 - 2017

Udgivet: Torsdag, 10. august 2017

09.06
PSF har nu færdiggjort undersøgelsen af de utilsigtede konsekvenser nedsættelsen af skoleydelsen har forårsagt i forhold til elevoptaget i første halvår af 2017. vi fremsender hermed undersøgelsens resultater. Vi ved allerede nu, at pressen er meget interesseret i denne historie. Undertegnede skal interviewes af JP senere i dag, og de vil sende noget på mandag. Desuden har DR Dokumentaren vist interesse for sagen.

Læs mere...

Orientering nr. 3 - 2017

Udgivet: Torsdag, 10. august 2017

18.05
Der er fuld gang i kampen, for at produktionsskolerne og vores pædagogik skal spille en afgørende rolle i FGU, men regeringens udspil peger ikke i den retning, så vi har en stor og sej politisk kamp foran, for at påvirke resultatet i den rigtige retning.

Læs mere...

Orientering nr. 2 - 2017

Udgivet: Torsdag, 10. august 2017

Det er anført i lovforslagets bemærkninger, at den lavere ydelse har virkning for deltagere, der optages på produktionsskolerne den 1. januar 2017 og senere. Det fremgår endvidere af bemærkningerne, at den højere ydelse gælder for deltagere, der ved lovens ikrafttræden modtager skoleydelse under et produktionsskoleforløb, og indtil de ophører med det påbegyndte produktionsskoleforløb.

Læs mere...

Orientering nr. 1 - 2017

Udgivet: Tirsdag, 17. januar 2017

Pr. 1. januar er styresignal SKM.466.2015 iværksat, men der hersker stadigvæk stor usikkerhed om hvorvidt produktionsskolerne er omfattet af styresignalet, så PSF arbejder hårdt på at få en afklaring på dette, og i øjeblikket arbejder vi på følgende fronter.

Læs mere...

Orientering nr. 20 - 2016

Udgivet: Onsdag, 21. september 2016

Ny bekendtgørelse vedr. bonusordning på EGU.

Læs mere...

Orientering nr. 19 - 2016

Udgivet: Onsdag, 21. september 2016

PSF undersøger i øjeblikket om, der er basis for at afprøve en principiel sag, på en række af SKATs afgørelser, ved Landsskatteretten.

Læs mere...

Orientering nr. 18 - 2016

Udgivet: Onsdag, 21. september 2016

Vi har i PSF erfaret, at en del skoler har haft kontrolbesøg af SKAT, hvilket for nogle af skolerne har betydet, at SKAT foreslår en regulering af moms og energiafgifter samt forslag til ændring af skolens momstilsvar.

Læs mere...

Orientering nr. 17 - 2016

Udgivet: Onsdag, 21. september 2016

Venstre har i dag fremsat deres finanslovsforslag – herunder at sløjfe produktionsskolernes skoleydelse. Produktionsskoleforeningen udsender derfor nærværende pressemeddelelse.

 

Orientering nr. 16 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 16. august 2016

PSF bliver i øjeblikket kontaktet af en del skoler, der er blevet kontaktet i forbindelse med en undersøgelse omkring MKF (meritgivende kombinationsforløb). Skolerne er blevet kontakte af Epinion på vegne af ministeriet angående tilladelse til at gennemføre datatræk på kombinationsforløbende.

Læs mere...

Orientering nr. 15 - 2016

Udgivet: Tirsdag, 16. august 2016

STUK udsendte før sommerferien nye udslusningskategorier, som produktionsskolerne fremadrettet skal benytte i forbindelse med udslusning af elever. En del skoler har efterspurgt information om, hvad de nye udslusningskategorier dækker over.

Læs mere...

Produktionsskoleforeningen  |  Dæmningen 33, 2. tv , 7100 Vejle  |  Telefon: 7582 2055  |  Mail: psf@psf.nu
Mandag til torsdag 08.00 - 15.00 , fredag 08.00 til 13.00